Dźwięk na zamówienie
Udzwi?kowienie

Specjalizuj? sie w tworzeniu dzwi?ku pod obraz video. W zale?no?ci od rodzaju projektu oraz za?o?e?, co do efektu ko?cowego, mog? zaj?? si? ka?dym z kolejnych etapw udzwi?kowienia produkcji.

Swiadcz? us?ugi w zakresie:

- nagra? stutyjnych

- nagra? na ?ywo

- obrbki materia?u audio

- poprawy jako?ci materia?u ju? zarejestrowanego

- reprodukcji efektw dzwi?kowych (foley)

- tworzenia przestrzeni dzwi?kowych (atmo)

- tworzenia muzyki pod obraz

Zapraszam do zapoznania si? z przyk?aowymi realizacjami w zak?adce Portfolio.